De informatie die u op deze website vindt, hebben wij met de grootste zorg samengesteld. Toch kan er onverhoopt een fout of onvolledigheid in zijn geslopen. U kunt ons daarvoor niet aansprakelijk stellen. Schutting ENZO garandeert niet dat de website vrij is van virussen, of andere soortgelijke verstorende elementen.