Privacy verklaring

Bij Schutting-enzo.nl respecteren we uw privacy en streven ernaar uw gegevens te beschermen. We vragen om uw gegevens om u optimaal van dienst te kunnen zijn. In dit privacybeleid leggen we uit hoe we omgaan met de verwerking van uw persoonsgegevens in het kader van onze dienstverlening en bijbehorende websites. We raden u aan om dit privacybeleid zorgvuldig door te nemen.

Schutting-enzo.nl, geregistreerd onder inschrijvingsnummer 64385256 in het handelsregister te Tilburg.

Verwerking van persoonsgegevens

Bij het uitvoeren van klussen in opdracht van particulieren en bedrijven verzamelen we de nodige gegevens om prijsindicaties en offertes te kunnen opstellen. Deze gegevens bewaren we maximaal 1 jaar om onze werkzaamheden goed uit te voeren, opnieuw van dienst te zijn en eventuele garanties te bieden.

Offerteaanvraag

Offerteaanvragen bewaren we één jaar in ons systeem vanwege ons ‘gerechtvaardigd belang’. Deze gegevens zijn essentieel voor het uitvoeren van werkzaamheden, herhalingsaankopen en garanties op het werk. De foto’s van de tuin worden gebruikt voor het inschatten van het werk.

Contactformulier

Als u het contactformulier invult en verstuurt, worden de persoonsgegevens verwerkt om uw vraag, klacht of communicatie af te handelen. Het verstrekken van persoonsgegevens is verplicht voor een correcte afhandeling van de communicatie en dient het gerechtvaardigd belang van Schutting-enzo.nl.

Facturatie

NAW-gegevens, e-mail, factuuradres, telefoonnummer en betalingsgegevens voor facturatie bewaren we 7 jaar vanwege fiscale bewaarplicht.

Nieuwsbrief en E-mail

Voor inschrijving op onze nieuwsbrief vragen we expliciete toestemming. Bij inschrijving slaan we voornaam, achternaam, e-mailadres, woonplaats en de aanspreekvorm (u/jij) op om gerichte e-mails te sturen op basis van ons gerechtvaardigd belang. Uitschrijven kan altijd via de link onder de mail.

Beveiliging

We hebben passende technische en organisatorische maatregelen genomen om persoonsgegevens te beschermen tegen verlies of onrechtmatige verwerking. Onze websites zijn beveiligd met een SSL-certificaat.

Bewerkers en andere derden

Gegevens worden alleen gedeeld als dit noodzakelijk is voor onze dienstverlening. Persoonsgegevens kunnen worden verwerkt door verwerkers en subverwerkers die handelen onder verantwoordelijkheid van Schutting-enzo.nl. Deze gegevens worden niet verstrekt aan derden, tenzij wettelijk verplicht.

Waar worden gegevens opgeslagen?

Gegevens worden op verschillende platforms opgeslagen, waarvan de meeste binnen de Europese Unie zijn gevestigd. In enkele uitzonderlijke gevallen worden gegevens buiten de EU opgeslagen, waarbij privacy op passende wijze wordt gewaarborgd.

Inzage en wijziging van uw gegevens

U heeft op basis van de Algemene Verordening Gegevens een aantal rechten. U kunt Schutting-enzo.nl verzoeken om inzage, rectificatie, wissing of beperking van persoonsgegevens. Ook heeft u recht op gegevensoverdraagbaarheid en bezwaar. Meer informatie vindt u op de website van Autoriteit Persoonsgegevens. Een klacht indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens is ook mogelijk.

Cookies

Onze website maakt gebruik van cookies.

Dit privacybeleid is voor het laatst gewijzigd op 20-11-2023.